expr

雨天喝酒的心情说说(雨天喝酒的心情说说心情短语)

进入十月,秋雨淅沥,你可知雨天其实别有一番风韵。下雨天,喝酒天,此乃人生第一欢。

下雨天,喝酒天。

此是人生第一欢。

今朝有酒今朝醉,明日黄花明日鲜。

下雨天,喝酒天。

曲水流觞漾毫尖。

兰亭书成惊千古,灵秀原自出天然。

下雨天,喝酒天。

红泥小炉火已燃。

邀得二三知己在,谈古论今说华年。

下雨天,喝酒天。

朦胧不知几多言。

未觉东天现曙色,但见白发满鬓端。

下雨天,喝酒天。

人间有酒须尽欢。

刘伶畅饮暮达旦,此中日月胜万千。

下雨天,喝酒天。

收得陶藏酒一坛。

入口不谈品高下,先赞水是故园甜。

下雨天,喝酒天。

独行江湖寻酒船。

梦里不知身是客,犹自灯下唤儿男。

下雨天,喝酒天。

醉里挑灯看龙泉。

骑射谁言廉颇老,犹似铁树立风前。

下雨天,喝酒天。

将军出征玉门关。

美酒倾水士同饮,至今人间有酒泉。

下雨天,喝酒天。

甘露亭下排盛宴。

孙刘当年联姻日,醉眼原是看江山。

下雨天,喝酒天。

扪虱高坐竟豪谈。

可知天下英雄辈,原在荆榛草莽间。

下雨天,喝酒天。

金戈铁马赴边关。

醉卧沙场君莫笑,人生处处有青山。

下雨天,喝酒天。

旗亭画壁已久远。

把盏频频问翠袖,摇头不知王之涣。

下雨天,喝酒天。

苏子受挫胸次宽。

一碗珍馐东坡肉,时现今日酒桌前。

下雨天,喝酒天。

水泊豪杰排堂前。

千辛燃起熊熊火,一坛御酒熄烈焰。

下雨天,喝酒天。

改之殷勤致稼轩。

斗酒彘肩虽快事,不舍西子好湖山。

下雨天,喝酒天。

月宫不知人寰变。

慰得忠魂吴刚酒,敢叫日月换新天。

下雨天,喝酒天。

酩酊犹记名人言。

会当水击三千里,自信人生二百年。

温馨提示:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,如有侵权,请联系删除!